Bir Meyve Ağacı Çizelim

“Bir meyve ağacı” çizelim

Metafor kullanımı gencin kişisel bilgileriyle temasa geçmesini ve bu bilgiler hakkında konuşmasını sağlamanın en kolay ve güvenilir yoludur. Gencin kişisel içgörü kazanması ve kişisel inançları, kurguları, duyguları ve sorunları hakkında konuşmasını sağlamak için bir meyve ağacı “benlik” için bir metafor olarak kullanılabilir.

Uygulama

Uygulama yapılırken uygulayıcı (psikolojik danışman, psikolog vb.), gençten kendisini bir meyve ağacı olarak hayal etmesini isteyip onu ağacın özellikleri hakkında düşünmeye sevk edebilir. Uygulayıcı, örneğin “Büyüklüğün nedir?”, ”Şeklin nasıl?” , “Ne renksin?” ,”Yaprakların var mı?” ve “Köklerin nerde?” gibi sorular sorabilir. Gencin kendisini meyve ağacı olarak çizdiği resmin işlenmesi, diğer metaforların işlenmesi sırasında kullanılan becerileri gerektirir. Uygulayıcının, metaforu neyi temsil ettiğine değil, metaforun bütün özellikleri belirlenene kadar sadece metaforun kendisine odaklanmaya devam etmesi gerekir. Böylece kendini güvende hisseden genç daha fazla bilgi aktarabilir.

Resim işlenirken uygulayıcı “ sen meyve ağacısın” diyerek gençten ağaç olduğunu hayal etmeye devam etmesini isteyebilir. Daha sonra uygulayıcı, “neredesin?” , “hep meyve verir misin?”, “meyvelerine ne olur?”, “ağaçtan düşen meyve ne oluyor? Veya “ kuvvetli rüzgar çıkınca meyve ağacı kendini nasıl hissediyor?” gibi sorular sorabilir.

Meyve ağacı resminin işlenmesi sırasında uygulayıcı, gencin sözlü ve sözsüz davranışlarını gözlemlemesi ve bu konuda içerik veya duygu yansıtma yapması faydalı olabilir. Örneğin; meyvelerin hepsini bir kuş sürürünün yediğini söyleyen genç çok üzgün görünebilir. Bu durumda uygulayıcı “Kuşların meyvelerini yediğini anlatırken çok üzgün görünüyordun meyve ağacı” diyebilir. Bu ifadeye verilen cevaptan sonra uygulayıcı, gencin kuşlara söylemek istediği bir şey olup olmadığını sorabilir. Daha sonra ağaç ile kuşlar arasındaki diyalog artırılabilir.

Meyve ağacı resminin işlenmesi sürecini tamamlamak için uygulayıcı gence meyve ağacı ile ilgili söylenenlerin kendi hayatıyla ilgili olup olmadığını sorabilir. Söylenenlerin gencin hayatıyla ilgili olması muhtemeldir çünkü genç kaçınılmaz olrak kendi hayatı ile ilgili fikirlerini ağaca yansıtacaktır. Uygulayıcı eğer ağaca duygu yüklediyse danışman gence “Sen hiç böyle hissediyor musun?” diye sorabilir.

(Kaynak: Çev.Editörü: Doç.Dr. Metin PİŞKİN, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik Danışma)