Davranış Kartları

BEYAZ, KIRMIZI, PEMBE DAVRANIŞLAR

Hedef Davranışlar:

1.            İstendik ve istenmedik davranışlarını fark eder.

2.            İstenmedik davranışlarını düzeltmeye çalışır.

3.            Davranışlarını denetleyebileceğini kabul eder.

Düzey:  İlkokul

Malzeme: Davranış Kartı formu.

Süreç:

1.            Öğretmen son bir haftada yaptıkları olumlu davranışları düşünmelerini ve yazmalarını, sonra gönüllü olanların paylaşmalarını ister.

2.            Yine son bir haftada yaptıkları olumsuz davranışları düşünmelerini ve yazmalarını ister. Gönüllü olanların paylaşmalarına fırsat verilir.

3.            Olumsuz davranışların sonucunda ne hissettiklerine dikkat çeker. Bu davranışı düzeltmek olumsuz etkisini azaltmak için yapabilecekleri herhangi bir şey olup olmadığını düşünmelerini ve düşündükleri birkaç alternatifi yazmalarını ister.

4.            Bu alıştırmalardan sonra davranış kartı formları dağıtılır (veya hazırlatılabilir).

5.            Bir hafta süreyle kendi davranışlarını gözlemleyip kartlarına not etme-

Sonuçlandırma:

1.            Bu uygulama birkaç hafta sürdürülüp karşılaştırma yapmaları istenir.

2.            Kartları tutmaya başladıktan sonra davranışlarında değişiklik olup olmadığını değerlendirir.

3.            Etkinliğe ilişkin izlenimleri paylaşılır.

DAVRANIŞ KARTI

UYGULAMA TARİHİ:
BEYAZ                                   KIRMIZI                                                 PEMBE
   
   
   
   
   
   
   
  SONUÇ VE DÜŞÜNCELER:              

Beyaz: Olumlu Davranışlar

Kırmızı: Olumsuz Davranışlar

Pembe: Olumsuz Davranışları Düzeltmek İçin Yaptığım Davranışlar

Kaynak: Prof.Dr.Binnur Yeşilyaprak, Gelişimsel Rehberlik