Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda İlaç Kullanılmalı mı?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda eğitsel düzenlemelerin yanı sıra ilaç kullanımı da önemlidir. İlaç genellikle psikolojik, eğitsel ve sosyal terapileri içeren tedavi programının parçası olarak verilir. Sadece bu alanda uzman hekimler tarafından ilaç kullanımı önerilebilir. DEHB ilaçları çocuktaki dikkatsizlik ve hiperaktivite ya da aşırı dürtüsellik semptomlarını iyileştirmede yardımcı olabilmektedir. Bu ilaçlar iştahta artma ya da azalma gibi yan etkilere neden olabilir fakat bu yan etkiler çoğu zaman çocuğun gelişimini etkileyecek düzeyde ve ilacı bıraktırabilecek ölçüde olmaz. Bu anlamda anne-babalar, çocukların ilaçlarının düzenli kullanımını sağlamalıdırlar ve hekime danışmadan ilaçları kesmemelidirler. Hekim gerekirse ilaçları çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak düzenleyecektir. Aynı zamanda ilaçla birlikte takviye edici minerallerin de kullanımının aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtilerinde önemli azalmalar sağlandığına dair araştırmalar da bildirilmektedir. Omega-3, demir, çinko, magnezyum ve diğer minerallerin hekim kontrolünde alınması da önerilmektedir.

“Anne-babalar, çocukların ilaçlarının düzenli kullanımını sağlamalıdırlar ve hekime danışmadan ilaçları kesmemelidirler.”

Kaynak: Sürücü, Ö. (2016).Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Anne Baba Öğretmen El Kitabı, 2. Baskı. Ankara: Bilgi Yayınevi